22. oktoobril toimus Tallinnas majandusalase nädalalehe Delovõje Vedomosti korraldatudettevõtlusfoorum „2021: taaskäivitus“ („2021: перезагрузка“). Krabu Grupi juhatuse esimees Kirill Krabu märkis digitaliseerimise teemalises paneeldiskussioonis, et erilist tähelepanu tasub pöörata protsessidele, mis eelnevad põhitööleandmete kogumise etapile ja digitaalse transformatsiooni ettevalmistamisele.

Suurem osa digitaalset üleminekut planeerivatest ettevõtetest puutuvad kokku andmete nappuse teemaga. Digitaliseerimiseks vajalik teave on reeglina killustatud ja asub erinevatel andmekandjatel – Exceli tabelitestmärkmeteni mitmesugustes füüsilistes märkmikes. Seepärast tuleb digitaliseerimise protsessi alustada eelkõige nende andmete adekvaatsest kogumisest ja süstematiseerimisest.

„Levinud on arvamus, et digitaliseerimine on infosüsteemide kasutusele võtmine. Tegelikult pole see päris nii. Me kõneleme rohkem andmete säilitamise mugavusest ja nende tegevuste automatiseerimisest, mis selle jaoks sobivad. Kuid nimetatud etapini jõudmiseks on alguses tarvis läbi mõelda kogu teekond kuni lõpuni. Korduvalt on juhtunud, et ettevõte kulutab märkimisväärselt vahendeid ühe või teise süsteemi kasutusele võtmiseks, aga lõpptulemusena selgub, et probleem, mida algselt lahendama asuti, polnud õige. See tõi endaga kaasa asjata kulutatud vahendid ja aja – sealjuures märkimisväärses mahus, kuna jutt on IT-arendusest,“ ütles Kirill Krabu.

Selleks, et alustada digitaliseerimist õigest äärest, tuleb hakata koguma ja süstematiseerima andmeid – näiteks operatsioonide aega ja maksumust ning nende seost käibe ja kasumlikkusega. See annab võimalusevõtta vastu põhjendatumaid otsuseid ja optimiseerida protsesse. Siin on oluline süsteemsus, kuna see lubab märgata kitsaskohti ja võimalusi efektiivsuse tõstmiseks.

„On olnud olukordi, kus ettevõte on kasutusele võtnud kõige nüüdisaegsema süsteemi, kuid see ei tõstnud töö efektiivsust üldse. Põhjus võis peituda hoopis mujal – näiteks võis kusagil protsessi keskel olla inimene, kes lõunavaheajal eemaldus tootmisprotsessist, blokeerides nii terveks tunniks kogu töö väärtusahelas, mis jätkab protsessipärast teda. Kui niisugune asi toimub tehases, siis võib see tähendada seisaku tulemusena tekkivat olulist kahju,“ tõi Kirill Krabu näite.

Digitaliseerida tasub maksimaalselt sageli teostatavaid operatsioone (arvete väljakirjutamist või kõnede registreerimist), maksimaalselt automatiseeritavaid tegevusi (dokumentide ja andmete ümbersuunamist, posti edasisaatmist, automaatvastuseid, ülesandeid kalendris), samuti operatsioone, mis nõuavad ühtede ja samade andmete laialijagamist (dokumendikäive: kommertspakkumised, tööplaanid, tellimused, arved).

Niisuguse uurimise tulemuseks võib olla ka vastus, et antud konkreetses valdkonnas pole digitaliseerimist tarvis – piisab protsessi korrigeerimisest. Selle mõistmisel jääb aga ikkagi võtmeteguriks infokogumine kõige varasematel etappidel.

Üks Krabu Grupi peamistest tegevussuundadest on konsulteerimine digitaalse transformatsiooni küsimustesning ettevõtet sellel teel toetavate teenuste pakkumine. Viimaste aastate uurimused näitavad, et ettevõtted, mis pole läbinud digitaalse transformatsiooni protsessi, võivad juba lähitulevikus kogeda tõsiseid raskusikonkurentsivõitluses nende turul osalejatega, kes on digitaalse tehnoloogia juba kasutusele võtnud. Käesoleval ajal pakub Krabu Grupp IT alast nõustamist ja digitaalse transformatsiooni tugiteenuseid kolme teenuspaketi raames – baasiline, laiendatud ja täielik –, mis on mõeldud digitaalsete lahenduste jätkusuutlikuks rakendamiseks erineva IT-küpsustasemega ettevõtetes.

Kirjutage meile, et saada tasuta konsultatsioon teie ettevõtte digitaalse transformatsiooni teemal.