Krabu Grupp võitis Ukraina kutsehariduse valdkonna infosüsteemi ajakohastamise AIKOM rahvusvahelise hanke. Haridusanalüütika instituudi haldussfääris oleva süsteemi kaasajastamiseks kavandatava töö käigus töötatakse välja uus moodul EMIS, mis võimaldab koguda, jälgida, analüüsida ja avaldada Ukraina kutseharidusvaldkonna andmeid.

Projekti raames loob Krabu Grupp toote, mille peamisteks kasutajateks on Ukraina haridus- ja teadusministeerium, kohalikud omavalitsusorganid, õppeasutused ja muud Ukraina kutsehariduse subjektid.

„Süsteemi pakutavad usaldusväärsed statistilised ja haldusandmed on aluseks hariduspoliitika kavandamisele ja kujundamisele, arvestades nüüdisaegse digiühiskonna vajadusi. Mul on hea meel, et saame kaasa aidata Ukraina eesmärkide saavutamisele, milleks on läbipaistvuse tagamine riigi ja avaliku elu mitmesugustel tasanditel,“ ütles projekti elluviimise eest vastutav Krabu Grupi juhatuse liige Kati Krabu.

Hariduse infosüsteem AIKOM on mõeldud igat liiki tegevuste korraldamiseks haridusasutustest digitaalses formaadis andmete kogumisel ja töötlemisel, sealhulgas elektrooniliste andmearhiivide loomiseks, teabe kogumise protseduuride automaatseks haldamiseks, juhtimisdistsipliini ja infotöötluse äriprotsesside administreerimise kontrollimiseks.

„Kutsehariduse juhtimise infosüsteem (EMIS) peaks lihtsustama ligipääsu valdkonnaga seotud teabele, samuti vähendama juhtide paberikoormust aruannete esitamisel. Juba praegu on Euroopa riikides palju selliste süsteemide analooge, nii et Ukraina saab uurida nende kogemusi ja võtta kasutusele parimad tavad. Samal ajal on oluline arvestada Ukraina kutseharidussüsteemi vajadustega, kuna sellel on palju eripärasid ja erinevusi. On oluline, et EMIS sünkroniseeritaks mitte ainult riikliku statistikateenistuse aruandlusvormidega, vaid ka teiste haridusregistritega, nagu hariduse ühtne elektrooniline andmebaas (EDEBO),“ ütles Ukraina haridus- ja teadusministri asetäitja Igor Garbaruk.

Rahvusvahelise hanke AIKOM infosüsteemi kaasajastamiseks ja sellesse kutsehariduse mooduli EMIS loomiseks viis 2021. aastal läbi Eesti Haridus- ja Noorteamet (Harno), kes on Ukraina kutseharidusreformi programmi „EU4Skills: parimad oskused tänapäeva Ukraina jaoks“ partner.

„Tihti kaasneb kodanike päringute menetlemisega palju paberimajandust. EMISi uuendatud lähenemine andmetega töötamisele võimaldab kõigil, kes on huvitatud kutsehariduse olukorrast, saada avalikud andmed kätte mõne hiireklõpsuga ilma bürokraatlikke protseduure läbimata,“ lisas Igor Garbaruk.

Nagu Kati Krabu rõhutas, on selles projektis osalemine ettevõtte jaoks oluline nii ärilisest kui ka sotsiaalsest ja tsiviilaspektist, kuna nüüdisaegne kutseharidusvaldkonna infosüsteem saab järjekordseks sammuks Ukrainas käimasolevates reformides kvaliteetse kutsehariduse arendamise teel, mis vastab nüüdisühiskonnas kiiresti muutuvatele tööturu vajadustele.

Krabu Grupi põhitegevus on toetada digitaalset transformatsiooni ja pakkuda tugiteenuseid ettevõtete toetamiseks sellel teel. Viimaste aastate uuringud näitavad, et organisatsioonidel, kes ei ole digitaalse transformatsiooni protsessi läbinud, võivad lähitulevikus tekkida tõsised raskused konkureerimisel digitehnoloogiad juba juurutanud turuosalistega. Praegu pakub Krabu Grupp nii mitmesuguste „võtmed kätte“ projektide elluviimist kui ka digitransformatsiooni teenusepakette erineva IT küpsusastmega organisatsioonidele.

Ekspert

Kati Krabu

Juhatuse liige, IT- ja arendusjuht (Lapsehoolduspuhkusel)
Rahvusvahelised projektid, riigihanked, IT-arendus, ettevõtte arendamine, ärinõustamine, IT hanked, e-valitsemine, elektrooniline identiteedi haldamine, biomeetria, andmekaitse, kodakondsus ja ränne, võõrtööjõu juhtimine, e-tervishoid, e-residentsus, mobiil-ID, seaduste elnõustamine, GDPR, EL ja rahvusvaheline õigus, standartiseerimine