Märkimisväärsel osal Eesti ettevõtetest on digitaliseerimise osas veel pikk tee minna, samas  peab peaaegu iga ettevõte IT-d oma tegevuse kriitiliseks osaks, selgus uuringust, mille viisid läbi Maksim Mozajev, Diego Paramo ja Kirill Krabu.

Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete analüüside tulemusel leidis uurimisrühm, et paljud Eesti ettevõtted hindavad digitaliseerimise olulisust äärmiselt tähtsaks ning äri sõltuvust digitaalsetest protsessidest täielikult sõltuvaks. Siiski vaid mõned ettevõtted tunnistasid, et nad kasutavad infotehnoloogias strateegilist tulemuslikkuse juhtimist ja peavad seda juhtimistaseme strateegiliseks varaks. Ülejäänud ettevõtted kas ei vaatle digitaliseerimist strateegiliselt või teevad seda n-ö siis, kui aega üle jääb.

HindamispunktKeskmine tase
Omahinnanguline digitaalse transformatsiooni olulisus89%
Kriitiliselt IT-st sõltuvate ettevõtete arv91%
IT-s tippjuhatuse taseme KPI-dega ettevõtete arv2%
IT integreeritus ettevõtte strateegiliste otsustega44%

Vaid 2%-l küsitletud ettevõtetest on IT-valdkonna KPI-d seatud tippjuhtkonna tasemele.

 

Enamik vastajaid väitis, et nende ettevõtted sõltuvad infotehnoloogiast olulisel määral. Mõne ettevõtte sõnul tähendaks interneti väljalülitamine töö peatumist. On ka neid, kes ütlevad, et kogu ettevõtet juhitaksegi üksnes arvuti kaudu. Kuid IT olulisusest hoolimata on napilt vähem kui pooltel vastajatest olemas strateegiline kava digitaliseerimise või digitaalse varahalduse jaoks.

Infotehnoloogia roll on tõepoolest muutunud, kuid otsustetegijatel on siiski IT-juhtimise juurutamiseks oma organisatsioonis veel mõned sammud teha. Ainult 2% tippjuhtidest tunnistab, tema ettevõttes on vaja digitaliseerimist kindlalt eest vedada.

Uuringust selgus, et vastavalt IT-juhtimise küpsuse raamistikule kuulub valdav enamik küsitletud organisatsioone kahte madalaimasse küpsustasemesse. Seega on vaadeldud Eesti ettevõtete IT-juhtimise kasutus määratletud madalaks.

IT kasutuselevõtt on keeruline ning digitaalsete äriprotsesside suunas liikumine nõuab pingutusi. Sellega seoses pakuvad autorid välja lihtsa IT-juhtimismudeli, mis on tuletatud ülemaailmselt tunnustatud IT-juhtimise parimatest tavadest. Mudel võimaldab IT-d strateegiliselt kasutada ka ettevõtetel, kellel pole mingeid IT-juhtimisalaseid teadmisi.

Infotehnoloogia juhtimine Eesti ettevõtluses: kõrge teadlikkus, madal valmisolek
Strateegiline äri digitaliseerimise voog

Krabu Grupi üheks peamiseks tegevusvaldkonnaks on digiülemineku-alane nõustamine ning ettevõtete digitaliseerimise teekonda toetavate teenuste pakkumine. Mitme viimastel aastatel korraldatud uuringu põhjal võib ettevõtetel, kes lähitulevikus digitaalset transformatsiooni ei rakenda, olla märkimisväärseid raskusi, et püsida digitaalselt hästiarenenud turukaaslastega konkurentsis. Krabu Grupp pakub IT-alast nõustamist ja digiülemineku juurutamise teenuseid baas-, laiendatud ja täisteenuspakettidena, võimaldades erineva IT-küpsusega ettevõtetel digitaalseid lahendusi optimaalsel ja jätkusuutlikul viisil kasutusele võtta.

Küsi oma ettevõtte digitaliseerimiseks tasuta konsultatsiooni!