Eesti ettevõte Krabu Grupp avas allüksuse Tansaanias. Brändi tütarettevõte – Krabu Tanzania Limited – hakkab tegelema konsultatsioonide ja teenuste osutamisega IT valdkonnas, aga ka investeerimistegevusega – eeskätt turismi alal.

„Meie strateegia eeldab tegevuse laiendamist väljapoole Eesti piire – me püüdleme rahvusvaheliseks brändiks saamise poole, et proovida jõudu oskusteabe ekspordi ja investeerimise vallas. Aafrika on väga aktiivselt arenev piirkond, huvi selle vastu kasvab märgatavalt ja stabiilselt kogu maailmas. Meil on rõõm pakkuda kohalikul turul oma teenuseid ja ekspertteadmisi,“ ütles Krabu Grupi juhatuse esimees Kirill Krabu.

“Tansaania on üks Aafrika turgudest, mis kasvab iga päev meeletu kiirusega. Tansaania tähtsaimad majandusharud on IT ja turism, millele hetkel lähenetakse uuest vaatenurgast, rakendades Euroopa standardeid. Lisaks sellele kasutatakse küll erinevates asutustes igapäevaselt IT-süsteeme, kuid välismaiste kolleegide erialase kogemuse järele on alati suur nõudlus ja seda otsitakse laialdaselt. Me tervitame Eesti eksperte ning soovime kõigile edukat vastastikust koostööd,” ütles Krabu Tanzania Limited tegevjuht Manase Banduka.

Krabu Grupp avas tütarfirma Tansaanias
Kirill Krabu ja Manase Banduka

IT valdkonnas hakkab Krabu Tanzania Ltd tegema koostööd Tansaania ettevõtetega, mis vajavad kompleksseid teenuseid nagu eri keerukusastmega infosüsteemide analüüs ja arendamine. Praeguseks hetkeks on ettevõte sõlminud rea eelkokkuleppeid. Investeerimisvaldkonna peamiseks keskmeks saab turismi arendamine koostöös kohalike partneritega. „Tansaania ja Sansibari saar on võrdlemisi uued turismisihtkohad, turistid alles avastavad enda jaoks seda piirkonda. Meil on rõõm anda oma panus selle valdkonna arengusse, kuna Tansaania on turisti jaoks üks kõige arenenumaid ja mugavamaid Aafrika riike,“ ütles Kirill Krabu.

Krabu Grupp – nüüdseks juba rahvusvaheline ettevõte – on asutatud 2012. aastal Eesti kapitali baasil. Ettevõtte missioon on tuua tähendust ja arusaamist inimeste vahel, inimese ja masina vahel ning inimesi teenivate masinate vahel. Krabu Grupp töötas välja ja kasutab aktiivselt lähenemist FullStack+, mis ühendab tegevuse eri valdkondi fookusega IT teenuste valdkonnas.

Ekspert

Manase Banduka

Krabu Tanzania juhatuse esimees
Äriarendus Aafrikas, investeeringud, strateegiline planeerimine, finantsplaneerimine, juhtimine, meeskonna juhtimine, turundusstrateegia, ettevõtte kommunikatsioon, rahvusvahelised lepingud