Krabu Grupp ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT) sõlmisid ärianalüüsi teenuse raamlepingu. Lähima kahe aasta jooksul hakkab Krabu Grupp teostama Keskkonnaministeeriumi tegevuse ärianalüüsi, mille eesmärk on luua tulevikupilt KEMITi IT-süsteemide arengust.

Krabu Grupi ülesandeks on kaardistada Keskkonnaministeeriumi süsteemid ja äriprotsessid ning analüüsida võimalusi nende optimeerimiseks ja liidestamiseks. Samuti hindavad meie analüütikud arendatavate süsteemide majanduslikku otstarbekust ning arendustööde eesmärki ja ulatust. See aitab hinnata vajaliku arendustöö mahtu ja maksumust, tuvastada riskid ja pakkuda meetmed nende maandamiseks, et loodavad süsteemid oleksid efektiivsed ja kasutajasõbralikud ning aitaksid kaasa riigiasutuste eesmärkide saavutamisele.

“Mul on hea meel, et uute IT-süsteemide loomisel pööratakse üha rohkem tähelepanu analüüsile, mis on digitaalse transformatsiooni lahutamatu osa. Analüüs tagab, et kõigil arendusprojekti osapooltel oleks selge ja ühtlane ettekujutus tehtavast arendusest ning et tegema hakataks õiget ja vajalikku asja, mis on lõppkasutajale mugav ning asutusele majanduslikult otstarbekas. Investeering süsteemi põhjalikku läbimõtlemisse ning sobivaima platvormi valimisse tasub ennast ära ning lõppkokkuvõttes tagab ka kulude kokkuhoiu,” kommenteeris Krabu Grupi analüütika valdkonna juht Konstantin Tšepelevitš.

Krabu Grupi ja Keskkonnaministeeriumi koostöö algas tänu võidetud riigihankele. Tööd hanke raames kestavad 24 kuud. Hankepakkumuste hindamise aluseks oli kaks kriteeriumit – kogemus ja hind. Neist suurema tähtsusega (60%) oli ärianalüütikute kogemus IT-süsteemide arendamisel. Raamlepingu kogueelarve on 300 000 eurot.

Krabu Grupp on 2012. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Meie tegevuse nurgakiviks on terviklik väärtusahel, mis ühendab mitmeid omavahel seotud valdkondi. Tänu ahelasisesele koostoimele saame me pakkuda täisteenust – analüüsist ning IT- ja kommunikatsioonilahenduste rakendamisest kuni sisu loomiseni – mitmetes keeltes.

Ekspert

Konstantin Tšepelevitš

Analüütika valdkonna juht
Rahvusvahelised projektid, finantssüsteemid, protsesside ümberkujundamine, andmebaasid, integreerimine, prototüüpimine, äri- ja IT-analüüs, projektijuhtimine, maksustamine, rahandus, tööstus, elektrienergia kaubanduse ja jaotussüsteemid, äriregistrid, kasutajate haldamine, andmeedastus, aruandlus, andmehoidla , äri- ja tehnoloogia ümberkujundamine