Oktoobris läbis Krabu Grupp kvaliteedijuhtimise süsteemi lõppauditi, mille tulemusena ettevõte sai rahvusvahelise sertifikaadi ISO 9001:2015 IT, kommunikatsiooni ja tõlke valdkonnas. Sertifitseerimise viis läbi Bureau Veritas Estonia.

Rahvusvaheline standard ISO 9001:2015 tugineb kvaliteedijuhtimise tunnustatud põhimõtetele, millest olulisim on kliendikesksus. ISO 9001:2015 rakendamine tagab, et kliendid saavad kõrgekvaliteedilisi kaupu ja teenuseid vastavalt oma ootustele, mis omakorda soodustab stabiilset tegevust ja kindlustab ettevõtte kasumlikkuse.

„Me hakkasime ISO 9001 sertifitseerimiseks süsteemselt valmistuma 2018. aastal, kui seoses Krabu Grupi kasvuga tekkis vajadus luua kvaliteedikontrolli süsteem. Me vaatasime üle, optimeerisime ja dokumenteerisime kõigi tegevusvaldkondade protsessid ja lõime juhtimissüsteemi, mis on suunatud osutatavate teenuste kvaliteedi pidevale parandamisele,“ ütles projektijuht Jaana Kalinistova.

ISO 9000 sarja standardid puudutavad mitmesuguseid kvaliteedijuhtimise aspekte ning sisaldavad soovitusi ja vahendeid organisatsioonide jaoks, mis soovivad, et nende toodang ja teenused vastaksid alati tellija nõudmistele, kvaliteet aga paraneks pidevalt. ISO sertifikaat on rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedimärk, see võimaldab ettevõtetel, mis pole varem koostööd teinud, hõlpsamini ühise keele leida.

„Krabu Grupi audit möödus positiivses õhkkonnas. Esiletõstmist väärib asjaolu, et kvaliteedijuhtimissüsteem juurutati oma jõududega ja välist abi kasutamata. Tulemus on korralik!” hindas tulemust Bureau Veritas juhtaudiitor Raivo Mägi.

Bureau Veritas, asutatud 1828, on maailmas ja ka Eestis juhtiv sõltumatu sertifitseerimisasutus omades ligikaudu 70 riigi akrediteeringut teostamaks sertifitseerimisauditeid. Ettevõttes töötab enam kui 65 tuhat inimest ja kontorid asuvad 140 riigis, peakontor asub Pariisis. Eestis tegutseb esindus alates 1996. aasta augustist. Bureau Veritas teenindab täna Eestis ligikaudu 700 klienti olles sellega sertifitseerimise turuliider. Teenuste valik katab paljude erinevate juhtimissüsteemide auditeerimist ja vastavuse hindamist – kvaliteet, keskkond, tööohutus, infoturvalisus, toiduohutus jne. Koos sertifikaadiga väljastatakse ettevõttele õigus kasutada Bureau Veritas sertifitseerimismärki, kui rahvusvaheliselt tunnustatud sümbolit.

Krabu Grupp on 2012. aastal Eesti kapitali baasil loodud rahvusvaheline ettevõte. Oma tegevuses püüdleb ettevõte tähenduse loomise ja üksteisemõistmise poole inimsuhetes, suhetes inimese ja masina vahel, samuti inimese heaks töötavate masinate endi vahel. Ettevõte on välja töötanud ja kasutab aktiivselt FullStack+ lähenemist, mis ühendab erinevad tegevusvaldkonnad, keskendudes nõustamisele, väljatöötamisele ja teistele teenustele IT valdkonnas.

Ekspert

Jaana Kalinistova

Kommunikatsiooniekspert
Sise- ja väliskommunikatsioon, meediasuhted, meeskonna juhtimine, kommunikatsiooniprogrammid, uus meedia, sotsiaalse meedia turundus (SMM), sündmuste korraldamine, kirjastamine, toimetamine, copywriting, tõlkimine