Krabu Grupp ja Riigi Infosüsteemi Amet sõlmisid IT-valdkonna koostöölepingu kolmeks aastaks. 2020. aasta alguses välja kuulutatud hanke tulemuste põhjal tunnistati parimaks Krabu Grupi ja Wisercati ühispakkumus. Hanke raames, mille maht on 10 miljonit eurot, tunnistati ühtekokku edukaks viis pakkumist  kümnest. Meie pakkumine sai töö hinna ja testülesande kvaliteedi suhte osas esimese koha.

Raamleping näeb ette mitmesugust tüüpi IT-teenuseid, mis on suunatud e-valitsuse ja riigi infosüsteemide arendamisele Eestis. Viiest parima pakkumise  teinud ettevõttest saavad järgmiseks kolmeks aastaks Riigi Infosüsteemi Ameti ametlikud partnerid IT-arenduse valdkonnas.

„Hanke tulemused näitavad, et meie pingutuste suund oli õige – nüüd anname hea meelega oma panuse Eesti e-riigi arengusse, jätkates asutajate tööd. Oma peaaegu kümne aasta pikkuse ajaloo jooksul oleme kasvanud väikesest kommunikatsiooniettevõttest digitaalse transformatsiooni teenuse pakkujaks, suudame ellu viia igasuguse keerukuse ja ulatusega projekte,“ Krabu Grupi juhatuse esimees Kirill Krabu.

Mitu kuud kestnud hankel osalejad pidid koostama hankepakkumuse, mille raames hinnati tööde maksumust ja testülesande täitmise kvaliteeti. Kokku esitas pakkumuse 10 ettevõtet, neist 5 tunnistati edukaks ja said pakkumise lepingu sõlmimiseks.

„Meil on hea meel, et huvi meie arendushanke vastu oli suur ja pakkumise esitas 10 erinevat pakkujat. Hanke raames valisime välja viis parimat pakkujat ning on rõõm tõdeda, et meil on järgmiseks kolmeks aastaks head ja tugevad partnerid, kellega koos Eesti digiriiki edasi arendada ja jätkuvalt maailma digiliidrina jätkata,“ sõnas Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal Margus Arm.

Raamleping sisaldab arhitektuuri- ja tarkvaraarendusteenuseid, analüüsi- ja muid digitaalse transformatsiooni teenuseid digitaalsete dokumentide (eID), e-valimiste, andmevahetuse, riigiportaali arendamise ja küberturvalisuse valdkonnas.

„Eriti huvitav oli selle hanke puhul testülesanne – oli vaja demonstreerida Eesti e-riigi peamiste tehnoloogiate mõistmist, seega lõime praktiliselt nullist väikese infosüsteemi, arendasime selle arhitektuuri ja kujundust ning liidestasime loodud süsteemi ka erinevate riiklike teenustega. Meil on hea meel, et meie pakutud lahendus on tellijalt nii kõrge hinnangu pälvinud,“ ütles hankepakkumuse autor, Krabu Grupi juhatuse liige Kati Krabu.

Krabu Grupi peamine tegevussuund on digitaalse transformatsiooni toetamine ja tugiteenuste pakkumine ettevõtjate toetamiseks sellel teekonnal. Viimaste aastate uuringud näitavad, et ettevõtetel, mis juba lähitulevikus digitaalse transformatsiooni protsessi läbi ei tee, võib tekkida tõsiseid raskusi konkureerimisel turuosalistega, kes on juba digitaaltehnoloogiad juurutanud. Praegu pakub Krabu Grupp IT-nõustamist ja tarkvaraarendust kolme teenusepaketi raames: baasiline, laiendatud ja täielik. Paketid on loodud digitaalsete lahenduste jätkusuutliku rakendamise saavutamiseks erineva IT-küpsuse tasemega ettevõtetes.

Kirjutage meile ja saate tasuta konsultatsiooni oma ettevõtte digitaalse transformatsiooni alal.