Juuni keskel andis Krabu Grupp OÜ Registrite ja Infosüsteemide Keskusele üle kasutajaliidese valmis arhitektuurilise lahenduse ja prototüübi, mis saavad aluseks riikliku tõlkekeskkonna arendamisele.

Krabu Grupp lõi tehisintellekti baasil põhineva platvormi prototüübi, mis hõlmab tõlketööde haldamist, tellimuste ja teabevahetust, masintõlget, failide toimetamist ja transkribeerimist, samuti mälubaasi. Lahendus võimaldab lihtsamaks ja harmoonilisemaks muuta avalike dokumentide tõlget ning oluliselt lihtsustada ametliku teabe tõlkimise tööd nii võimuorganite kui ka tõlkijate jaoks.

„Meie ees seisis mitmesuguseid mitmeplaanilisi ülesandeid, alates üldistest tehnoloogilistest konsultatsioonidest ja mitmekeelses maailmas eesti keele jaoks arengutingimuste loomisest kuni äriprotsesside analüüsi ja süsteemi arhitektuuri kirjeldamiseni,“ lausus Krabu Grupi projekti peaanalüütik Irina Rossinskaja.

Arhitektuur ja prototüüp kujutavad endast süsteemi loomise esimest etappi ja kirjeldavad selle põhimõttelistülesehitust, elemente, nende omavahelist seost ja seost keskkonnaga, samuti põhimõtteid, mis suunavad selle edasist loomisjärgset arengut. Keskse tõlkekeskkonna analüüsi ja prototüübi loomist on toetanud Euroopa Regionaalarengu Fond.

„Tegemist on esimese sammuga, et luua lahendus, mis võimaldab edaspidi kõiki avaliku sektori tõlkeid hallata, tellida ja tõlkida ühes keskkonnas. Tänu tõlgitavate tekstide talletamisele tekivad platvormis tõlkemälud, mis aitab üha kasvava kasutusmahu korral ressursse säästa. Eesmärk on tulevikus uue lahendusega hoogu anda ka eesti keele automaatfunktsioonide kasutuselevõtmisele ning tagada riigiasutustes tõlgitavate tekstide andmekaitse,“ selgitas Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kommunikatsioonijuht Heilika Kutsch.

Antud projektis kasutas Krabu Grupp FullStack+ lähenemist, mis kujutab endast IT-kompetentsi ja sidusvaldkondade oskusteabe kombinatsiooni. Lisaks IT-osakonnale oli projekti kaasatud ettevõtte tõlkebüroo, mis hõlmab laialdast partnerite ja tellijate võrgustikku. Oma ettepanekuid jagasid ka mitmete Eesti tõlkebüroode esindajad, ametnikud, vabakutselised tõlkijad ja muude huvigruppide esindajad.

„Krabu Grupi ajalugu algas peaaegu 10 aastat tagasi tõlkebüroost, tänane IT-projekt oli meie jaoks huvitavtagasivaade allikate juurde. Tõlkevaldkonnas töötamise aastate jooksul kogusime riiklike organisatsioonide ja kohalike omavalitsustega koostöö tegemisel määratu kogemuse, silusime protsesse ja juurutasime mitmeid tehnoloogiaid. Me ühendame jõupingutused ka teiste turul osalejatega, et riigi jaoks tekiks vääriline tööriistteabe vahendamiseks mitmesugustes keeltes. Meie IT- ja tõlkesuuna sümbioosi tulemusena saavad nii riik kui tõlkijad suurepärase tsentraliseeritud masintõlkesüsteemi, mis on mugav ja suudab hõlbustada tõlkija keerukat tööd, samuti tõsta riiklike organisatsioonide teabevahetuse kvaliteeti,“ ütles Krabu Grupi juhatuse liige Kirill Krabu. 

Krabu Grupp on 2012. aastal Eesti kapitali baasil asutatud ettevõte. Ettevõtte tegevuse nurgakiviks on terviklik väärtusahel, mis ühendab mitmeid omavahel seotud valdkondi. Kõrge sünergiatase väärtusahela elementide vahel võimaldas ettevõttel välja töötada FullStack+ lähenemise, mille puhul teostatavad tööd võivad hõlmata IT- ja kommunikatsioonilahenduste analüüsi ja väljatöötamist, samuti kaasnevaid teenuseid, mis pole otseselt IT-valdkonnaga seotud.