Konstantin Tšepelevitš

Analüütika valdkonna juht
Rahvusvahelised projektid, finantssüsteemid, protsesside ümberkujundamine, andmebaasid, integreerimine, prototüüpimine, äri- ja IT-analüüs, projektijuhtimine, maksustamine, rahandus, tööstus, elektrienergia kaubanduse ja jaotussüsteemid, äriregistrid, kasutajate haldamine, andmeedastus, aruandlus, andmehoidla , äri- ja tehnoloogia ümberkujundamine

Ärianalüütiku ametialane tegevus on võrreldav terapeudi raviseansiga – spetsialist uurib välja, mis klienti vaevab, laskub probleemi tuumani ning seejärel pakub sobivaima lahenduse.  Ärianalüüs vastab kõikehaaravale küsimusele: kuidas hetkeolukorda paremaks muuta? Igasuguse süsteemi arendamine või muutuste sisseviimine ettevõttes algab just selle sammuga. Enne millegi muutma asumist tuleb põhjalikult hetkeolukorda mõista, teha kindlaks muudatuste eesmärgid, luua uus visioon ning kirjeldada, milliseid samme on vaja, et liikuda hetkeolukorrast kirjeldatud uuendusteni. Ärianalüüs pole seotud vaid IT-valdkonnaga. Vahel võib ärianalüüsi abil säästa sadu tuhandeid eurosid, kuna tihti polegi vaja uusi süsteeme juurutada, vaid hoopis organisatsiooni ebatõhusid protsesse paremaks muuta. Ärianalüüs võimaldab määratleda, mida täpselt on teha vaja, et eesmärki saavutada – reeglina viitab see tõhususe tõstmise erinevatele vormidele. Peamine analüüsi rõhuasetus on protsessidel ja hüvedel, aga ka innovatsiooni rakendamise vormil ja meetodil. Vajadusel luuakse ärianalüüsi raportis planeeritava süsteemi üldine prototüüp.

Partnerid