Teie ettevõte vajab digitaliseerimist? Või siiski mitte? Kas olete valmis riskima ja märkimisväärses ulatuses investeerima infosüsteemi, millest võib olla kasu, kuid mis võib osutuda ka mõttetuks raharaiskamiseks? Võib-olla on tarvis üksnes mõned süsteemid või protsessid lisada või muuta, et ettevõtte efektiivsus oluliselt kasvaks? Millised sammud peab ette võtma, et tagada süsteemide turvalisus? Nendele küsumistele aitab vastata meie IT-auditi teenus.

  • Täisteenus

Turul on palju kasulikuna tunduvaid digilahedusi, mille hinnavahe võib olla mitmekordne. Meie IT-auditi ülesanne seisneb kliendi ettevõtte olemasolevate protsesside ja süsteemide hindamises, nende kirjeldamises ja olemasoleva lahenduse parandamise või edasise arengu variantide mõistetavas vormis välja pakkumises. See võib tähendada üleminekut Excel-tabelilt keerulisemale süsteemile või juba olemasoleva protsessi häälestamist teatavas ulatuses. See võib tähendada mitme süsteemi ühendamist või erinevate programmide täielikku väljavahetamist ühe tõhusa tarkvarapaketi vastu. Mõnikord piisab isegi üksnes kodulehekülje elementide asukoha minimaalsest muutmisest, et kliendil oleks mugavam tellida kaupu või kasutada teenuseid.

Auditi tulemusena saab tellija oma ettevõtte tarkvarast ja protsessidest täieliku ja mõistetava pildi, millel on võimalik selgelt näha nii efektiivsuse suurendamise võimalusi kui ka kohti, kus klient kulutab raha asjata. IT-nõustamise teenuse tähtsateks osadeks on ärianalüüs ja süsteemianalüüs.

  • Ärianalüüs

Ärianalüütiku ametialane tegevus on võrreldav terapeudi raviseansiga – spetsialist uurib välja, mis klienti vaevab, laskub probleemi tuumani ning seejärel pakub sobivaima lahenduse.  Ärianalüüs vastab kõikehaaravale küsimusele: kuidas hetkeolukorda paremaks muuta? Igasuguse süsteemi arendamine või muutuste sisseviimine ettevõttes algab just selle sammuga. Enne millegi muutma asumist tuleb põhjalikult hetkeolukorda mõista, teha kindlaks muudatuste eesmärgid, luua uus visioon ning kirjeldada, milliseid samme on vaja, et liikuda hetkeolukorrast kirjeldatud uuendusteni.

Ärianalüüs pole seotud vaid IT-valdkonnaga. Vahel võib ärianalüüsi abil säästa sadu tuhandeid eurosid, kuna tihti polegi vaja uusi süsteeme juurutada, vaid hoopis organisatsiooni ebatõhusid protsesse paremaks muuta. Ärianalüüs võimaldab määratleda, mida täpselt on teha vaja, et eesmärki saavutada – reeglina viitab see tõhususe tõstmise erinevatele vormidele. Peamine analüüsi rõhuasetus on protsessidel ja hüvedel, aga ka innovatsiooni rakendamise vormil ja meetodil. Vajadusel luuakse ärianalüüsi raportis planeeritava süsteemi üldine prototüüp.

  • Süsteemianalüüs

Süsteemianalüütik on kui tõlkija, kes tõlgib ärikeele tehnoloogiakeeleks. Süsteemianalüüs ise on ärianalüüsi rakenduslik osa. Kui varasema ärianalüüsi käigus on selgunud, et eesmärgi saavutamiseks on vaja ette võtta teatavaid samme, siis järgnev süsteemianalüüs läheb süvitsi detailidesse, kirjeldades igat kindlat muudatusteprotsessi ja uue süsteemi kõigi osade moodustumist. Süsteemianalüüsi tulemusena valmib nõuete määratlus programmeerijatele, kes arendavad ja rakendavad uue süsteemi kõige efektiivsemal viisil ja minimaalse ajakuluga. Uue süsteemi integreerimine olemasolevasse keskkonda on süsteemianalüüsis võrdväärse tähtsusega. Samuti hõlmab süsteemianalüüs prototüübi loomist, mis annab tulevasest süsteemist visuaalse ülevaate ja võimaldab kliendil arendusprotsessi käigus muudatusi teha. Vajadusel kaardistame ka riistvara ning pakume välja selle kaasajastamise võimalused.

Partnerid