Konstantin Tšepelevitš

Analüütika valdkonna juht
Rahvusvahelised projektid, finantssüsteemid, protsesside ümberkujundamine, andmebaasid, integreerimine, prototüüpimine, äri- ja IT-analüüs, projektijuhtimine, maksustamine, rahandus, tööstus, elektrienergia kaubanduse ja jaotussüsteemid, äriregistrid, kasutajate haldamine, andmeedastus, aruandlus, andmehoidla , äri- ja tehnoloogia ümberkujundamine

Süsteemianalüütik on kui tõlkija, kes tõlgib ärikeele tehnoloogiakeeleks. Süsteemianalüüs ise on ärianalüüsi rakenduslik osa. Kui varasema ärianalüüsi käigus on selgunud, et eesmärgi saavutamiseks on vaja ette võtta teatavaid samme, siis järgnev süsteemianalüüs läheb süvitsi detailidesse, kirjeldades igat kindlat muudatusteprotsessi ja uue süsteemi kõigi osade moodustumist. Süsteemianalüüsi tulemusena valmib nõuete määratlus programmeerijatele, kes arendavad ja rakendavad uue süsteemi kõige efektiivsemal viisil ja minimaalse ajakuluga. Uue süsteemi integreerimine olemasolevasse keskkonda on süsteemianalüüsis võrdväärse tähtsusega. Samuti hõlmab süsteemianalüüs prototüübi loomist, mis annab tulevasest süsteemist visuaalse ülevaate ja võimaldab kliendil arendusprotsessi käigus muudatusi teha.

Partnerid