Krabu Grupp lõi Registrite jaInfosüsteemide Keskuse (RIK) tellimusel tehisintellekti baasil põhineva platvormi arhitektuuri ja prototüübi, mis saavad aluseks riikliku tõlkekeskkonna arendamisele. Kavandatava tõlkeplatvormi funktsionaalsus hõlmab tõlketööde haldamist, tellimuste ja teabevahetust, masintõlget, failide toimetamist ja transkribeerimist, mälubaaside haldamist. Lahendus võimaldab lihtsamaks ja harmoonilisemaks muuta avalike dokumentide tõlget ning oluliselt lihtsustada tõlketöid.

Tehtud tööd:
– kõiki kasutajagruppe hõlmava kasutajavajadusi ja ootusi väljaselgitava uuringu läbiviimine,
protsesside optimeerimine,
– visioon protsesside automatiseerimiseks, andmete taaskasutamiseks ja kasutatavuse parandamiseks,
– infosüsteemi kasutajaliidese prototüüp (UX-UI),
– kasutatavuse testid prototüübi abil (UX),
– infosüsteemi stiiliraamat,
– arhitektuurilise visiooni loomine.

Keywords: