Krabu Grupp ja Saaremaa vallavalitsus allkirjastasid kohaliku omavalitsuse infoportaali uuendamise lepingu. Tööde käigus töötatakse välja uus avalike ürituste koondamise süsteem ja uuendatakse veebirakenduse haldamisplatvorm.

Töö hõlmab olemasoleva ürituste kalendri analüüsimist ja kasutusmugavuse suurendamist korraldajale, võimaluste loomist kalendri andmete automaatseks vahetamiseks väliste süsteemidega, uudiste meililistide seadistamist ja autentimissüsteemi uuendamist. Praegu kasutatakse Saaremaal kalendrit, mis töötati välja 2016. aastal. Nüüdseks on süsteem vananenud ja nõuab uuendusi.

„Kavas on olemasoleva lahenduse kvalitatiivsed muudatused, kuid mitte ainult. Me koostame ka rakenduse arengukava lähemaks viieks kuni seitsmeks aastaks, arvestades, et sellega võivad liituda veel vähemalt 30 kohalikku omavalitsust. Me muudame portaali kasutamise mugavamaks, sealhulgas loome võimalused selle integreerimiseks teiste rakendustega, näiteks ürituste läbiviimiseks KOV lubade andmise süsteemiga, mis vähendab korraldajate ja ametnike koormust,“ ütles Krabu Grupi projektijuht Andrei Belokurov.

Kohalik omavalitsus on kohustatud teavitama üldsust oma territooriumil toimuvatest avalikest üritustest. Praegu levitavad omavalitsus, massimeedia ja korraldajad, kes peavad samaaegselt lahendama ka ürituse läbiviimiseks loa saamisega seotud küsimusi, teavet mitmesugustes kanalites. Niiviisi nõuab protsess palju jõudu ja aega. Probleeme tekitab ka see, et olemasolev kalendri keskkond on kasutajate jaoks ebamugav ja selle töös tuleb pidevalt ette tõrkeid. Neid probleeme hakataksegi lepingu raames lahendama.

„Me soovime lihtsustada avalike ürituste administreerimist, parandada olemasolevat kultuurisündmustega seotud veebirakendust ja luua mooduli, mis võimaldab seda kõike hõlpsasti hallata. Samal ajal vajamausaldusväärset pikaajalist teenusepakkujat, kes aitab süsteemi hallata vastavalt nüüdisaegsetele nõuetele. Projekti tulemusena saame tervikliku ja mugava IT-lahenduse avalike kultuurisündmuste ja huvitegevuste haldamiseks, mis lihtsustab ürituste korraldamist ja kohaliku omavalitsuse ametnike tööd,“ märkis Saaremaa vallavalitsuse IT juht Anu Tanila.

Krabu Grupp on 2012. aastal Eesti kapitali baasil asutatud ettevõte. Ettevõtte tegevuse nurgakiviks on terviklik väärtusahel, mis ühendab mitmeid omavahel seotud valdkondi. Kõrge sünergiatase väärtusahela elementide vahel andis ettevõttele võimaluse töötada välja FullStack+ lähenemine, mille puhul teostatavad tööd võivad hõlmata nii IT- ja kommunikatsioonilahenduste analüüsi ja väljatöötamist kui kaasnevaid teenuseid, mis ei ole otseselt IT-valdkonnaga seotud.

Foto: Andrei Kasjanenko

Ekspert

Andrei Belokurov

Analüütik-projektijuht
Telekommunikatsiooniseadmed, integreeritud kõnekeskuste lahendused, traadita andurite võrgud (WSN), riistvara, hajutatud seadmed, asjade internet (IoT), VoIP-protokoll, integreeritud teenuste digitaalvõrk (ISDN), võrgu toimimine, prototüüpimine, UML, Kliendisuhete juhtimine (CRM), äri- ja IT-analüüs, andmete analüüs, projektijuhtimine