Ukraina ja Eesti jätkavad Ukraina haridusjuhtimise infosüsteemi arendamist. Mai lõpus lõppes Ukraina haridusjuhtimise automatiseeritud teabekompleksi (AIKOM) kutsehariduse mooduli (EMIS) väljatöötamise viimane etapp, moodul anti üle Ukraina haridus- ja teadusministeeriumile. Lahenduse väljatöötamisega tegeles ettevõte Krabu Grupp, kes oli ka üks osapooltest projekti kaasrahastamisel.

Projekti osapooled peavad seda edukaks näiteks era- ja avaliku sektori koostööst. 2023. aastal sai Ukraina uue kutsehariduse juhtimise mooduli EMIS, mis võimaldab koguda, jälgida, analüüsida ja avaldada andmeid riigi kutseharidussektori kohta. Projekti raames loodi toode, mille peamised kasutajad on Ukraina haridus- ja teadusministeerium, kohalikud hariduse juhtimise organid, haridusasutused ja teised Ukraina kutsehariduse subjektid.

Töö viimane etapp hõlmas operatiivandmete kogumisel ja analüüsil põhineva efektiivse juhtimise tööriista loomist. Samuti vahetab kutseharidussüsteem nüüdsest andmeid riigihariduse põhiinfosüsteemiga ning võimaldab võtmeisikutel saada kiiresti teavet koos tulemuste visualiseerimise võimalusega. Uus lahendus ühendab rohkem kui 600 olemasolevat riiklikku kutseharidusasutust, 23 piirkondlikku haldusasutust, haridusministeeriumi ja Ukraina haridusanalüütika instituudi.

„Süsteemi pakutavad usaldusväärsed statistilised ja administratiivsed andmed on aluseks hariduspoliitika kavandamisel ja kujundamisel, arvestades nüüdisaegse digiühiskonna vajadusi. Mul on hea meel, et meie kompetentsid haridustehnoloogiate vallas aitavad Ukrainal saavutada läbipaistva digiühiskonna edasise arendamise eesmärke,“ ütles Krabu Grupi juhatuse liige Kati Krabu.

Projekti toetab Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus ESTDEV. Projekti eesmärk on Eesti parimaid praktikaid kasutades toetada Ukraina arengut teel demokraatliku õigusriigi poole.

„Kutsehariduse haldamise infosüsteemi loomine on võimaldanud lihtsustada juurdepääsu asjakohasele teabele ja automatiseerida andmete kogumise protseduure. Uue projekti eesmärk oli sünkroniseerida EMISi andmed hariduse ühtse riikliku elektroonilise andmebaasiga ning visualiseerida statistilisi andmeid kutsehariduse valdkonna juhtimisotsuste tegemiseks. Eraldi väärib märkimist mugav graafiline liides, mis võimaldab kõigil protsessis osalejatel saada detailiseerimisvõimalusega visualiseeritud andmed,“ kommenteeris haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse direktoraadi peadirektor Irõna Šumik.

Hariduse infosüsteem AIKOM on mõeldud igasugust liiki tegevuste korraldamiseks haridusasutuste digitaalses formaadis andmete kogumisel ja töötlemisel, sealhulgas elektrooniliste andmearhiivide loomiseks, teabekogumise protseduuride automaatseks haldamiseks, juhtimisdistsipliini kontrollimiseks ja infotöötluse äriprotsesside administreerimiseks.

Nagu rõhutas Kati Krabu, on selles projektis osalemine ettevõtte jaoks oluline nii ärilisest kui ka sotsiaalsest ja kodanikuaspektist, kuna nüüdisaegne kutseharidusvaldkonna infosüsteem saab järjekordseks sammuks Ukrainas käimasolevates reformides kvaliteetse kutsehariduse arendamise teel, mis vastab nüüdisühiskonnas kiiresti muutuvatele tööturu vajadustele.

Kutsehariduse moodul EMIS loodi Euroopa programmi EU4Skills raames, mille eesmärk on toetada Ukraina kutseharidust. Projekt jätkub koostöös keskusega ESTDEV, kus Ukraina projektid on prioriteetne tegevusvaldkond.

Krabu Grupp on kommunikatsiooni- ja digitransformatsiooniteenuseid osutanud juba üle 10 aasta. Hetkel pakub ettevõte nii „võtmed kätte“ terviklahenduste loomist kui ka mitmesuguseid digitaliseerimisteenuste pakette erineva IT-küpsusastmega organisatsioonidele. Krabu Grupp teostab praegu digitransformatsiooni valdkonna projekte ettevõtete ja avaliku sektori organisatsioonide jaoks Eestis, Ukrainas, Soomes ja Tansaanias.