Kirill Krabu

Juhatuse liige, finants- ja strateegiajuht

Valdkonnad
Strateegiline planeerimine, finantsplaneerimine, juhtimine, meeskonna juhtimine, turundusstrateegia, ettevõtte kommunikatsioon, äristrateegia, rahvusvahelised lepingud, riskianalüüs

Isiklik kogemus
Firma juhtimine, meeskonnajuhtimine, projektijuhtimine, sise- ja väliskommunikatsioon, copywriting, TV ja raadio ajakirjandus, avalike suhete nõustamine, kirjastustegevus

Kati Krabu

Juhatuse liige, IT- ja arendusjuht

Valdkonnad
Rahvusvahelised projektid, riigihanked, IT-arendus, ettevõtte arendamine, ärinõustamine, IT hanked, e-valitsemine, elektrooniline identiteedi haldamine, biomeetria, andmekaitse, kodakondsus ja ränne, võõrtööjõu juhtimine, e-tervishoid, e-residentsus, mobiil-ID, seaduste eelnõude koostamine, GDPR, EL ja rahvusvaheline õigus, standartiseerimine

Isiklik kogemus
Eesti e-riigi arendamine, Omaani valitsuse nõustamine e-riigi loomisel, GDPR- ja andmekaitsekonsultatsioonid, e-tervise projektid (Eesti, Leedu), e-residentsuse projektid, muudatuste juhtimise projektid, ettevõtte tasandil lahenduste rakendamine, eID-projektid, teenuste integratsiooniprojektid, dokumendihaldussüsteemid

Konstantin Tšepelevitš

Analüütika valdkonna juht

Valdkonnad
Rahvusvahelised projektid, finantssüsteemid, protsesside ümberkujundamine, andmebaasid, integreerimine, prototüüpimine, äri- ja IT-analüüs, projektijuhtimine, maksustamine, rahandus, tööstus, elektrienergia kaubanduse ja jaotussüsteemid, äriregistrid, kasutajate haldamine, andmeedastus, aruandlus, andmehoidla , äri- ja tehnoloogia ümberkujundamine

Isiklik kogemus
e-valitsuse teenuste arendamine (Eesti, Omaan, Moldova), maksusüsteemi projektid, valitsuse tasandi klienditeenindus, äriregistriprojektid, eelarve planeerimise ja täitmise süsteemid, e-teenuste integratsiooniprojektid, aruandlussüsteemid, pakendamisautomaatika projektid, hinnakujunduse projektid

Andrei Belokurov

Analüütik-projektijuht

Valdkonnad
Telekommunikatsiooniseadmed, integreeritud kõnekeskuste lahendused, traadita andurite võrgud (WSN), riistvara, hajutatud seadmed, asjade internet (IoT), VoIP-protokoll, integreeritud teenuste digitaalvõrk (ISDN), võrgu toimimine, prototüüpimine, UML, Kliendisuhete juhtimine (CRM), äri- ja IT-analüüs, andmete analüüs, projektijuhtimine

Isiklik kogemus
Automaatne kõnede levitamise (ADR) süsteemid, kliendisuhtluse juhtimise (CRM) süsteemid, interaktiivsed helisignaalide reageerimise (IVR) süsteemid, kõnekeskused, äriarendusprojektid, kommunikatsioonilahendused, telefonikõnede haldamise süsteemid

Aleksei Kuznetsov

Tõlkebüroo projektijuht

Valdkonnad
Meeskonna juhtimine, võrgustike loomine, kirjalik ja suuline tõlge, vandetõlgi teenused, projektijuhtimine, kirjastamine, kodakondsus ja ränne, rände monitooring, avalik teenistus, sotsiaalmeedia, õigus, koolitamine, meeskonnajuhtimine, tugiteenused, teksti töötlemine, lokaliseerimine, redigeerimine

Isiklik kogemus
Raadio ajakirjandus, ajalehtede väljaandmine, sisuhaldusprojektid, sise- ja väliskommunikatsiooniprojektide juhtimine, turundusprojektid, avalik teenistus

Jaana Kalinistova

Kommunikatsiooniekspert

Valdkonnad
Sise- ja väliskommunikatsioon, meediasuhted, meeskonna juhtimine, kommunikatsiooniprogrammid, uus meedia, sotsiaalse meedia turundus (SMM), sündmuste korraldamine, kirjastamine, toimetamine, copywriting, tõlkimine

Isiklik kogemus
Sise- ja väliskommunikatsiooni projektide juhtimine, kultuuridevaheline kommunikatsioon, rahvusvaheline projektijuhtimine, rahvusvaheliste meeskondade juhtimine, sisuloome, NGO-d