Kati Krabu

Juhatuse liige, IT- ja arendusjuht
Rahvusvahelised projektid, riigihanked, IT-arendus, ettevõtte arendamine, ärinõustamine, IT hanked, e-valitsemine, elektrooniline identiteedi haldamine, biomeetria, andmekaitse, kodakondsus ja ränne, võõrtööjõu juhtimine, e-tervishoid, e-residentsus, mobiil-ID, seaduste elnõustamine, GDPR, EL ja rahvusvaheline õigus, standartiseerimine

Kui analüüs näitab, et vaja on uut infosüsteemi või muudatusi olemasolevates süsteemides, siis algab arendusprotsess. Esmalt kogutakse vajalikud nõuded, seejärel koostatakse programmeerijatele nõuete tehnilised kirjeldused, pärast mida disainitakse tarkvara, mis vajadusel integreeritakse olemasolevasse keskkonda. Infosüsteemi võib luua kas nullist või kasutada olemasoleva keskkonna jaoks kohandatud valmislahendust. Milline variant on parim, selgub analüüsi käigus. Pärast uue infosüsteemi kasutuselevõttu võib kliendi nõudmisel olla vajalik andmed eelmisest lahendusest uude lahendusse migreerida. Alati pole see vajalik, kuid me oleme seda teinud, kui klient on soovinud kõigi andmete üleviimist, et sel moel süsteemide järjepidevust kindlustada.

Meie tehnoloogiate seas on olemas enamus täna levinumaid programmeerimiskeeli – Java, PHP, C++, .NET, Javascript, Mobile

Meie väärtusahel suudab luua igasuguse keerukusastmega infosüsteeme – veebilehest kuni keeruka infosüsteemini, e-valitsemisest kuni Industry 4.0 projektideni. Vaata meie spetsialistide kogemusi ja põhikompetentse siin.

Partnerid