Kati Krabu

Juhatuse liige, IT- ja arendusjuht
Rahvusvahelised projektid, riigihanked, IT-arendus, ettevõtte arendamine, ärinõustamine, IT hanked, e-valitsemine, elektrooniline identiteedi haldamine, biomeetria, andmekaitse, kodakondsus ja ränne, võõrtööjõu juhtimine, e-tervishoid, e-residentsus, mobiil-ID, seaduste elnõustamine, GDPR, EL ja rahvusvaheline õigus, standartiseerimine

Delta on Eestis kõige laialdasemalt kasutatav dokumendihaldussüsteem. Praegu kasutab seda rohkem kui 20 000 inimest riigi 100 organisatsioonist.

Dokumendihaldussüsteem Delta on veebipõhine rakendus Alfresco platvormil, mis võimaldab organisatsiooni üleselt juhtida dokumentidega seotud tööd. Deltas saab ülevaatlikult jälgida tööülesandeid, neid määrata ja hallata ning teha toiminguid asendajana. Kasutajatel on õigustepõhine juurdepääs kogu organisatsiooni dokumentatsioonile. Õiguste süsteem on paindlikult seadistatav nii organisatsioonisisesteks vajadusteks kui ka teabe avalikustamiseks.

Krabu Grupil on aastatepikkune kogemus Delta ja selle juurutamisega mitmesugustes avaliku ja erasektori organisatsioonides. Me osaleme ka selle süsteemi moderniseerimises ja arendamises. Võtke meiega ühendust ja hakake kasutama Eesti kõige võimsamat dokumendikäitlussüsteemi juba nüüd!

Partnerid