Järgmise kahe aasta jooksul osutab Krabu Grupp IT-alaseid teenuseid Eesti Postile logistikainfosüsteemide arendamisel. 2018. aasta teisel poolel läbi viidud hanke tulemusena tunnistati teiste hulgas edukaks Krabu Grupi ja Wisercat Estonia ühispakkumine.

7. detsembril allkirjastasid Eesti Post AS, Krabu Grupp OÜ ja Wisercat Estonia OÜ raamlepingu riigihankemenetluse „Logistikainfosüsteemide arendusressursi hange“ tulemusena. Leping on sõlmitud kaheks aastaks ja selle kogumaksumus on 3,5 mln eurot. Tegemist on raamlepinguga, mille täitmisel jagatakse töid edukate pakkujate vahel minihangete kaudu.

„Mul on hea meel, et 2019. ja 2020. aastatel tekib Krabu Grupil võimalus kaasa aidata Omniva digitaalsele muutumisele. Eesti turuliidri logistilised protsessid on mitmetahulised ja keerulised ning teenuste aina suurema digitaliseerimise puhul on erakordse tähendusega just äriprotsesside ja infosüsteemide analüüs. Hästi läbi mõeldud protsessid aitavad kokku hoida ettevõtja ressursse ning tagavad kvaliteetse ja mugava teenuse klientidele,“ ütles Krabu Grupi analüütika valdkonna juht Konstantin Tšepelevitš.

Kui postiäri iseloomustab jätkuv kahanemine, siis pakitöötluse maht kasvab järgmise 10 aasta jooksul 2,5 korda. Omniva andmete kohaselt on digiühiskonna areng kaasa toonud universaalse postiteenuse mahu märkimisväärse vähenemise nii Eestis kui ka teistes riikides. Kuna kogu postiturg ja inimeste teenusekasutus on muutunud, peab muutustega kaasas käima ka teenuse osutamise viis.

Krabu Grupp ja Wisercat Estonia hakkavad Eesti Postile logistikainfosüsteemide arenduse ressursi teenuseid osutama viies kategoorias – tooteomanik, analüütik, Full-stackarendaja, Front-endarendaja ja Back-endarendaja.

Omniva kontserni kuuluvad emaettevõttena Eesti Post AS ning tütarettevõtetena Eestis Maksekeskus AS, Leedus Omniva LT UAB ja Lätis Omniva SIA. Samuti kuulub kontserni sidusettevõte Post11 OÜ. Omniva ühendab ligi 2300 töötajat Eestis, Lätis ja Leedus. Eesti Post kuulub 100% Eesti riigile. 2017. aastal oli kontserni käive 89 mln eurot.

Krabu Grupp on 2012. aastal Eesti kapitali alusel asutatud ettevõte. Ettevõtte tegevuse nurgakiviks on terviklik väärtusahel, mis ühendab mitmeid omavahel ühendatud valdkondi. Tänu ühisele väärtusahela sisesele tööle pakub ettevõte kompleksteenustFullStack+: alates analüüsist ning IT- ja kommunikatsioonilahenduste väljatöötamisest kuni niisuguste kaasnevate teenuste tagamiseni, mis pole otseselt IT-valdkonnaga seotud.