Ukraina ja Eesti jätkavad Ukraina haridusjuhtimise infosüsteemi AIKOM (EMIS) arendamist kutsehariduse mooduli täiustamise osas. Projekti osapooled peavad seda edukaks näiteks era- ja avaliku sektori koostööst.

2023. aastal tegi süsteemi arendamiseks toetuse saanud Krabu Grupp olulise sammu Ukraina haridusjuhtimise infosüsteemi kaasajastamisel. Ukraina sai kutsehariduse juhtimise uue mooduli EMIS, mis võimaldab koguda, kontrollida, analüüsida ja avaldada andmeid riigi kutseharidussektori kohta. Projekti raames loodi toode, mille peamised kasutajad on haridus- ja teadusministeerium, kohalikud hariduse juhtimise organid, haridusasutused ja teised Ukraina kutsehariduse subjektid.

„Süsteemi pakutavad usaldusväärsed statistilised ja administratiivsed andmed on aluseks hariduspoliitika kavandamisel ja kujundamisel, arvestades nüüdisaegse digiühiskonna vajadusi. Mul on hea meel, et saame anda oma panuse Ukraina eesmärkide saavutamisse läbipaistvuse tagamisel riigi ja avaliku elu erinevatel tasanditel. Oluline verstapost on juba seljataga, kuid meil seisab ees veel palju tööd,“ ütles Krabu Grupi juhatuse liige Kati Krabu.

Projekti toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus. Projekti eesmärk on Eesti parimaid praktikaid kasutades toetada Ukraina arengut teel demokraatliku õigusriigi poole.

„Isegi praeguses keerulises olukorras jätkab Ukraina haridusvaldkond arenemist ja meie eesmärk on riiki teel digitaalse ühiskonna poole igakülgselt toetada. Eesti on maailmaareenil edukas näide hariduse digitaliseerimisest ning jagame hea meelega Ukraina kolleegidega oma kogemusi,“ ütles ESTDEV-i Idapartnerlusbüroo juht Lauri Luht.

Hariduse infosüsteem AIKOM on mõeldud igasugust liiki tegevuste korraldamiseks haridusasutustest digitaalses formaadis andmete kogumisel ja töötlemisel, sealhulgas elektrooniliste andmearhiivide loomiseks, teabekogumise protseduuride automaatseks haldamiseks, juhtimisdistsipliini kontrollimiseks ja infotöötluse äriprotsesside administreerimiseks.

„Kutsehariduse haldamise infosüsteemi loomine on võimaldanud lihtsustada juurdepääsu asjakohasele teabele ja automatiseerida andmete kogumise protseduure. Uue projekti eesmärk on sünkroniseerida EMISi andmed ühtse riikliku elektroonilise hariduse andmebaasiga ning visualiseerida statistilised andmed kutsehariduse valdkonna juhtimisotsuste tegemiseks. Uuendatud lähenemine andmetega töötamisele EMISis võimaldab kõigil huvirühmadel saada ajakohaseid andmeid mugavas ja detailses graafilises esituses,“ ütles haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse direktoraadi peadirektor Irõna Šumik.

Nagu rõhutas Kati Krabu, on selles projektis osalemine ettevõtte jaoks oluline nii ärilisest kui ka sotsiaalsest ja kodanikuaspektist, kuna nüüdisaegne kutseharidusvaldkonna infosüsteem saab järjekordseks sammuks Ukrainas käimasolevates reformides kvaliteetse kutsehariduse arendamise teel, mis vastab nüüdisühiskonnas kiiresti muutuvatele tööturu vajadustele.

Kutsehariduse moodul EMIS loodi Euroopa programmi EU4Skills raames, mille eesmärk on toetada Ukraina kutseharidust. Projekt jätkub koostöös keskusega ESTDEV, kus Ukraina projektid on prioriteetne tegevusvaldkond.

Krabu Grupp on kommunikatsiooni- ja digitransformatsiooniteenuseid osutanud juba üle 10 aasta. Hetkel pakub ettevõte nii „võtmed kätte“ terviklahenduste loomist kui ka mitmesuguseid digitaliseerimisteenuste pakette erineva IT-küpsusastmega organisatsioonidele. Krabu Grupp teostab praegu digitransformatsiooni valdkonna projekte ettevõtete ja avaliku sektori organisatsioonide jaoks Eestis, Ukrainas, Soomes ja Tansaanias.